Pro správné fungování staránek potřebujete Flash Player! Ke stažení ZDE.

Stavební společnost thermiaBau se sídlem v Karlových varech

HISTORIE FIRMY
Firma THERMIA-BAU a.s. byla založena majitelem firmy VLASTIMIL BALCAR – STAVEBNÍ FIRMA panem Vlastimilem Balcarem. Tato nová akciová společnost převzala od ledna roku 2001 postupně aktivity výše uvedené firmy, která podniká úspěšně v oboru stavebnictví již od roku 1990. V roce 2008 došlo k majetkovému sloučení se skupinou PREFA BETON Cheb.

PROFIL FIRMY Od počátku svého působení ve výše uvedených oblastech činností v rámci karlovarského regionu se vedení organizace zaměřuje na maximální kvalitu prováděných stavebních prací a souvisejících služeb, na ochranu majetku svých zákazníků a veškerého používaného vlastního i svěřeného majetku, na co nejvyšší efektivnost při využívání všech zdrojů a na minimalizaci ztrát a provozních nákladů.V oblasti stavebních prací se společnost snaží udržovat vrcholovou profesionalitu, jak v teoretických znalostech, tak i v praktickém výkonu činností, včetně uplatňování zákaznického přístupu. To se projevuje snahou zaručit vždy vysokou kvalitu prováděných prací a poskytovaných služeb a dodržet všechny prezentované kvalitativní parametry. Organizace od svého vzniku jako akciová společnost THERMIA-BAU realizovala více jak 300 stavebních zakázek v objemu přes 620 mil. Kč.

PŮSOBNOST FIRMY Provádění staveb, jejich změn a odstraňování na celém území ČR, převážně však na území Karlovarského kraje.